Chính sách bảo mật thông tin

1 –  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin thu thập từ phía KH được sử dụng với mục đích:

– Làm cơ sở dữ liệu trong quy trình chăm sóc, tư vấn cho KH

– Lưu trữ hồ sơ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho theo dõi tình trạng của thiết bị trong suốt quá trình KH sử dụng.

Phạm vi thông tin thu thập bao gồm:

– Họ tên
– Ngày sinh
– Địa chỉ email
– Số điện thoại
– Chủ đề liên hệ
– Nội dung liên hệ

2 – Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin được cung cấp từ KH chỉ được sử dụng nội bộ tại hệ thống siêu thị bếp iKitchen

3 – Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân của KH đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình KH sử dụng thiết bị hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu huy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía KH.

4 – Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hệ thống siêu thị bếp iKitchen

Website: bepikitchen.com

Số điện thoại: 098.125.1010

5 – Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến số hotline. Chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa hoặc xóa dữ liệu theo yêu cầu của KH.

6 – Cam kết bảo mật thông tin cá nhân KH

Bảo mật thông tin KH là nghĩa vụ và trách nhiệm của Bếp iKitchen. Nhằm mang lại sự an toàn và an tâm tuyệt đối cho KH, chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ thông tin cung cấp bởi KH, và thông tin chỉ sử dụng cho mục đích chăm sóc KH, nhằm phục vụ xuyên suốt quá trình KH sử dụng sản phẩm. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin KH dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ 3.